382 THỐNG NHẤT, F.16, Q.GÒ VẤP, TP.HCM

CHUYÊN SẢN SUẤT BÁN ĐÀN GUITAR GIÁ RẺ GIÁ SỈ VÀ PHỤ KIỆN NHẠC CỤ GIÁ SỈ.
BÁN KHÔNG THIẾU THỨ GÌ VỀ NHẠC CỤ GIÁ SỈ.
CHUYÊN BÁN ĐÀN GUITAR ĐÓNG VÀ NGOẠI NHẬP YAMAHA.......
CHUYÊN BÁN CUNG CẤP ĐÀN VIOLONG - EKULELE - MADOLIN - ĐÀN CÒ(NHỊ) - ĐÀN BẦU - ĐÀN TRANH - ĐÀN TÌ BÀ - ĐÀN HỒ - ĐÀN NGUYỆT - ĐÀN GÁO - ĐÀN KÌM.
CHUYÊN BÁN ĐÀN GUITAR CỔ THÙNG 390K, 690K, 980K, 1200K, 1600K.....
CHUYÊN BÁN ĐÀN GUITAR ĐIỆN, CỔ ĐIỆN 780K, 880K, 980K......
BÁN HAMONICA - SÁO - SONG LAN - TRỐNG CÁC LOẠI....
PHỤ KIỆN CÁC LOẠI...


giá rẻ 390k alo nào bà con còn nhiều giá khác nhau tùy theo chất lượng: 590k, 690k, 780k, 980k, 1200k, 1400k, 1500k, 1600k, 1800k, 1900k, 1950k, 2600k, 2900k, 3500k, 3900k....... THEO CHẤT LƯỢNG VÀ LOẠI GỖ: THÔNG, SOAN ĐÀO, HỒNG ĐÀO, THAO LAO, HỒNG ĐIỆP, CẨM LAI......


NHẠC CỤ DÂN TỘC

ĐÀN VIOLONG

ĐÀN GUITAR ĐIỆN, CỔ ĐIỆN 
TRỐNG CÁC LOẠI 

 PHỤ KIỆN ĐÀN


SÁO TIÊU 

GUITAR CỔ NHẠC VÀ CÁC ĐÀN KHÁC 

EKULELE


SỬA ĐÀN CÁC LOẠI : GUITAR - ORGAN - PIANO......
DẠY ĐÀN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO ĐỆM HÁT.....0908706870